ANTWOORDEN

 

GESCHIEDENIS

 

 1. 16 maart 1815. Sinds 2 december 1813 was Willem Frederik soeverein vorst van Nederland, pas in 1815 nam hij de titel koning der Nederlanden aan.

 2. 31 juli 1667 bij de Vrede van Breda, het einde van de Tweede Engelse Oorlog.
 3. Robert Dudley graaf van Leicester.

 4. Klemens Wenzel Nepumuk Lothar Fürst von Metternich (1773-1859)

 5. In het Concordaat van Worms, tussen de Duitse keizer Hendrik V en paus Calixtus II, werd bepaald dat de keizer zich niet langer mocht bemoeien met bisschopsbenoemingen. Voor ons land betekende dit dat de Utrechtse bisschop na 1122 niet langer vanzelfsprekend een handlanger van de keizer was.

 6. In 1271 (in 1295 keerde hij terug.).

 7. Jacob van Heemskerck.

 8. De (pauselijke) inquisitie.

 9. Dertien, naar het oorspronkelijke aantal staten van de Verenigde Staten van Amerika tijdens onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776.

 10. De Trechterbekercultuur.

 

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

 

 1. Zowel DE SPAR (Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig) als de ETOS (Eendracht, Toewijding, Overleg, Samenwerking, van Philips later verkocht aan Ahold) waren van oorsprong coöperaties dit in tegenstelling tot Albert Heijn en Dirx die als particuliere onderneming ontstaan zijn.

 2. De NS ontstonden uit een fusie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (de HIJSM uit 1837) en de Staatsspoorwegen (de SS uit 1863.).

 3. De VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten), Partij van de Burger.

 4. Peter van Walsum.

 5. Amelisweerd.

 6. De 'Belgrado-vier' of de 'Vier van Belgrado', vier Nederlanders die in de zomer van 2000 tweeënhalve maand gevangen hebben gezeten in Joegoslavië, beschuldigd van spionage, terrorisme en poging tot ontvoering van en moord op Milosevic.

 7. ƒ 7 miljoen.

 8. Storm van 's Gravesande is de eerste niet-blanke burgemeester van Nederland.

 9. C. Moerman, arts vooral bekend van zijn dieet dat kanker zou genezen.

 10. De president wordt dan gekozen door het huis van afgevaardigden (één stem per staat), en de vice-president door de senaat.

 

TAAL EN LITERATUUR

 

 1. De (Universiteits)bibliotheek van Utrecht. De stadsbibliotheek die in 1584 officieel werd opgericht werd bij de opening van de universiteit in 1636 tevens Universiteitsbibliotheek. Overigens zijn zowel de bibliothecaresse van de Koninklijke Bibliotheek alsmede de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht de mening toegedaan dat de UB van Leiden de oudste is! (De Universiteitsbibliotheek van Leiden is van 31 oktober 1587.)?

 2. Willem Frederik Hermans.

 3. Guus Kuijer.

 4. Opperlandse taal- & letterkunde.

 5. De Tollensprijs (Sinds 1902.).

 6. The Book of Kells.

 7. Wiegendruk, benaming voor de oudste voortbrengsels der boekdrukkunst, namelijk de met losse letters gedrukte boeken die vóór 1501 ontstaan zijn, paleotypen.

 8. Het Algemeen Handelsblad in 1828.

 9. Een zin waarin alle letters van het alfabet ten minste éénmaal voorkomen. Het bekendste, Engelstalige, voorbeeld is: the quick brown fox jumps over a lazy dog.

 10. Finale kwijting.

 

TWINTIGSTE EEUW

 

 

 1. Operatie 'Seelöwe'.

 2. Hale-Bobb.

 3. 1973.

 4. Drie: 09/09/1918-18/09/1922, 18/09/1922-04/08/1925 en 10/08/1929-26/05/1933.

 5. Walter Ulbricht, (1946/9-1971), Erich Honnecker (1971-18/10/1989), Egon Krenz (18/10/1989-16/12/1989) en Gregor Gysi (16/12/1989 - feb. 1990).(link)

 6. Akkoord van Dayton.

 7. Corazon Cojuangco Aquino

 8. Op 9 en 10 december 1991. Het Verdrag, waarbij de Europese Unie de opvolger van de Europese Gemeenschap werd, trad op 1 november 1993 in werking.

 9. De Spio(e)nkop.

 10. Jonkheer mr. M. L. de Brauw.

MUZIEK

 

 1. Jimmy Nichol.

 2. Een beurtzang tussen priesters en gemeente (in de rooms-katholieke en Grieks-orthodoxe kerk).

 3. Hans Vandenburg.

 4. Ritchie Valens

 5. J. J. Viotta. (De Zilvervloot)

 6. Vagant (rondtrekkende en een avontuurlijk leven leidende studenten en geestelijken in de Middeleeuwen).

 7. Rosa (La) King.

 8. Johnny & Jones.

 9. Carl Orff.

 10. Mstislav Rostropovich.

 

EXACT

 

 1. John B. Dunlop.

 2. Mierikswortel.

 3. De appelkapper of kapperbes.

 4. De kurkentrekker- of rechterhandregel

 5. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 enz. Elk getal in deze reeks is de som van de twee voorgaande.

 6. Zwart (dit houdt de warmte het best vast, de vacht is wit als schutkeur).

 7. Een huiler.

 8. De verandering van de stand van de aardas ten opzichte van de vaste sterren, de poolster geeft niet altijd het zuivere noorden aan, de aardas doorloopt een cyclus van 19-26.000 jaar.

 9. 25,4.

 10. Door het urinezuur waarmee merriestaarten (door ’n anatomisch verschil) in aanraking komen zijn de haren hieruit minder sterk dan die uit de hengstenstaart.

 

AARDRIJKSKUNDE

 

 1. De zes witte sterren  in het centrum van de vlag werden er vijf

 2. Jamaica.

 3. Professor Van Blommesteinmeer.

 4. De Selfkant.

 5. Alphen aan den Rijn.

 6. Mount Trudeau.

 7. Door de Sint-Elisabethvloed in 1421.

 8. Willem Jansz. Blaeu (Guiljelmum Blaeuw).

 9. Snits.

 10. Italië, van 1911 tot 1945. Daarvoor waren de Turken er heer en meester.

 

SPORT

 

 1. 'Socceroos'

 2. Citius, altius, fortius’ (Sneller, hoger, sterker.).

 3. SC Feijenoord in het seizoen 1964-'65. Voor de invoering van het betaalde voetbal waren RAP (1898-'99) en HVV (1902-'03) de enige clubs die dat gepresteerd hadden.

 4. Dick Jaspers.

 5. Subway series’.

 6. De koppelkoers.

 7. Hij werd uit het veld gestuurd tijdens een interland.

 8. Dunkin' Dutchman

 9. Armenië, Bangladesh, Nederland en Niger.

 10. De aanblik van het landschap, waardoor de wedstrijd voert, kort na de Eerste Wereldoorlog.

 

ONTSPANNING EN VERMAAK

 

 1. David Bowie.

 2. Gary Larson.

 3. Maliebaanstation, Utrecht.

 4. Zonder Titel.

 5. Groucho, Chico, Harpo en Zeppo.

 6. Hanna Schygulla

 7. Zeven velden breed, zes hoog.

 8. Jango Edwards

 9. Kees Prins.

 10. Royston Vasey.

 

KUNST

 

 1. Marthe Röling.

 2. Stijl en stijlperiode in de Europese beeldende kunst en bouwkunst tussen Renaissance en Barok, gekenmerkt door het streven naar een decoratief spel van bewegingen en contrasten.

 3. Jacob van Campen heer van Randenbroek.

 4. Musée d'Orsay.

 5. Joost Swarte.

 6. Ons' lieve Heer op Solder.

 7. Hendrick Goltzius.

 8. Cathedra’.

 9. Prof. ir. Jo Coenen.

 10. J. J. P. Oud.