Vragen

 

 

Geschiedenis voor 1900

 

       Wie zijn deze historische figuren? (Wereldberoemd, of wereldberoemd in Nederland. Ze staan in chronologische volgorde.)

Antwoorden

 

Sociaal-maatschappelijk

 

1.             Welke vijf vliegvelden bedienen Londen, de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk?

2.             Uit welk land zijn de fietsen van het merk Koga Miyata afkomstig?

3.             In welk land buiten het Verenigd Koninkrijk vinden we de grootste gemeenschap van belijders van het Anglicaanse geloof?

4.             Hoe heet de luchtvaartalliantie waar de KLM sinds de fusie met Air France deel van uitmaakt?

5.             De supermarktketen ALDI staat in Nederland niet bekend om haar voorbeeldige werkomstandigheden. Toen een van haar personeelsleden hierover naar buiten trad werd hij op staande voet ontslagen. Inmiddels heeft de rechter dit ontslag ongedaan gemaakt. Wat is de naam van deze chauffeur?

6.             Hoe heet een schrijven waarmee Nederlandse bewindslieden met elkaar communiceren, zonder tussenkomst van ambtenaren?

7.             Onlangs verspreidde het Ministerie van Economische Zaken huis aan huis een folder over de liberalisering van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Hoeveel procent van de in Nederland geleverde elektriciteit is volgens dit vouwblad zogenaamde groene stroom?

8.             Onder welke naam is de volgende opsomming beter bekend? 177.329½ pond zilver, 37.375 huiden, 2112 kisten indigo, 720 kisten karmijn, 361 kisten suiker, 115 kisten zijde en 382 kisten ‘diversen’?

9.             Uit welke partij is de, Nederlandse, Socialistische Partij (SP) voortgekomen?

10.        De bijnaam van de huidige president van de Verenigde Staten George Bush is Dubya naar de W van zijn tweede voornaam Walker, wat is de tweede voornaam van zijn vader, de eenenveertigste president van de VS?

Antwoorden

 

Moderne Geschiedenis

 

       Wie zijn deze staatslieden (?) opgevoerd in volgorde van hun geboortedatum.

Antwoorden

 

Taal en Literatuur

 

1.             We kennen allemaal de legende van Koning Arthur en de Ronde Tafel. Hoe kwam Arthur aan zijn Ronde Tafel?

2.             Hoe heet de club die zich inspant voor de bestrijding van het analfabetisme in Nederland en waarvan prinses Laurentien voorzitter is?

3.             Wat is vexillogie?

4.             Wie is de schrijver van, of uit welk boek komt, het volgende fragment:
‘... daar heb je warempel ook negerkindertjes. ’t Is waar ook die wonen hier ook in de stad.
De negerkindertjes, dat bleek al gauw, zongen nog het mooist van allemaal. Ze hadden de wijsjes direct door en sommigen begonnen er bij te dansen.'

5.             Nu China zijn eigen ruimtevaarder heeft is ons vocabulaire weer uitgebreid. Welk woord konden we toevoegen aan de reeds bestaande astro- en kosmonaut?

6.             Hoe heet een inwoner van Madagaskar?

7.             Voortbordurend op het succes van Harry Potter, en in Nederland verboden, verscheen er in Rusland een reeks boeken over een heks in opleiding. Naar welke naam luistert zij? Voor- en achternaam graag.

8.             Sport en literatuur gaan tegenwoordig heel goed samen. Hoe heet het door Matthijs van Nieuwkerk en Henk Spaan geredigeerde literaire voetbaltijdschrift?

9.             Hoe noemt men in de grafische industrie een onbedrukt gebleven plekje in een afdruk?

10.        Het ‘chatten’ in zogenaamde ‘chat rooms’ op internet heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Ook met je mobiele telefoon kan je meedoen. Tot mijn verbazing gebruikt mijn mobieletelefoonaanbieder niet het Engelse “chat room” maar het Zuid-Afrikaanse equivalent. Hoe luidt dit?

Antwoorden

 

Muziek

 

       Wie zijn deze componisten? Chronologisch afgebeeld.

Antwoorden

 

Exact

 

1.             De Eiffeltoren in Parijs is 330 m hoog en meet op het maaiveld ongeveer 100 bij 100 m. Als we al het staal dat in de Eiffeltoren verwerkt is zouden samenpersen tot een plak van die afmetingen (100 × 100 m) hoe dik zou die dan zijn?

2.             Welke vogel is, indirect, naar een hond vernoemd?

3.             Onder welke merknaam, nu soortnaam geworden, werd acetylsalicylzuur oorspronkelijk op de markt gebracht?

4.             Hoe groot is het Getal van Avogadro?

5.             Wat is in de plantenwereld het kenmerkendste verschil tussen mono- en dicotylen?

6.             Deze tweevoudig Nobelprijswinnaar (Scheikunde 1954, vrede 1962) geloofde heilig in de door hem bedachte orthomoleculaire geneeskunde die vooral het preventief consumeren van grote hoeveelheden vitamine c, tot 18 gram per dag, inhield. Dit zou met name bescherming bieden tegen het ontstaan van kanker. In 1994 overleed hij, aan … kanker. Zijn naam?

7.             Wie ontdekte de ringen om Saturnus?

8.             Hoe maakt een bij die honing heeft gevonden de andere bijen van zijn stam diets waar deze zich bevindt?

9.             De snelle kweekreactor bij Kalkar is er nooit gekomen. Vanwaar de naam van dit reactortype?

10.        De Latijnse naam van dit beestje luidt: Columba livia, wat is de Nederlandse naam?

Antwoorden

 

Sport

 

       Wie zijn deze sportlui? Wereldberoemd in hun tak van sport, of in Nederland. Tien verschillende sporten. 

       Bij nummer 9 volstaat het noemen van zijn bijnaam. Ze staan in alfabetische volgorde op achternaam!

Antwoorden

 

Aardrijkskunde

 

1.             Hoe heetten de oorspronkelijke inwoners van de Canarische Eilanden? Volgens sommige bronnen waren het afstammelingen van de Vikingen, volgens andere van de Berbers.

2.             Welk koninkrijk is geheel omsloten door Zuid-Afrika?

3.             Hoe heet de Franse kolonie voor de oostkust van Newfoundland, het laatst overgebleven departement van de eens zo omvangrijke Franse bezittingen in Noord-Amerika?

4.             Wat is de naam van het gebergte in Noord-Afrika dat zich uitstrekt over Marokko, Algerije, en Tunesië?

5.             Wat zijn qua inwonertal de vier grootste steden van Frankrijk?

6.             Welk land heeft de oudste driekleurige vlag ter wereld?

7.             Wat is de hoofdstad van Lombardije?

8.             Welk kanaal verbindt ’s-Hertogenbosch met Maastricht?

9.             Duitsland grenst aan negen landen, met  welk van die landen heeft het de langste grens?

10.        Sinds wanneer maakt Triëst deel uit van Italië?

Antwoorden

 

Ontspanning en Vermaak

 

       Geef van elk duo de naam én de voor- en achternamen van de beide leden.

Antwoorden

 

Kunst

 

1.             Onder leiding welk architectenbureau vindt de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam plaats? (Voor de restauraties is een ander architectenbureau verantwoordelijk, Van Hoogevest.)

2.             Denemarkens bekendste architect en ontwerper, wereldberoemd om vooral zijn stoelen. Ik noem hier slechts de Mier en het Ei. En natuurlijk de Serie 7 (stapelbare stoelen). Zijn naam?

3.             Van 1987 tot 1990 bevond zich in een villa aan het Amsterdamse Museumplein een privé-museum waar de collectie van verzamelaar Christiaan Braun tentoongesteld werd. Wat was de naam van dit museum? Tegenwoordig maakt deze verzameling als kabinet deel uit van de collectie van het Stedelijk Museum onder diezelfde naam.

4.             In welk jaar schilderde Rembrandt van Rijn Het korporaalschap van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant van Ruytenburch, bijgenaamd de Nachtwacht.

5.             Door wie is de eerste 'geodetische' koepel in Europa, het Aviodome bij Schiphol, die onlangs werd gedemonteerd, ontworpen? Het aluminium gebouw stamde uit 1971.

6.             Onlangs werd het centrum van Amsterdam ontregeld door de opnamen van een film met hoofdrollen voor onder andere George Clooney en Brad Pitt. Op welke film wordt  deze film een vervolg?

7.             Na jarenlang te zijn versleten voor een vervalsing zijn de deskundigen nu tot de conclusie gekomen dat dit toch een echte Vermeer is. Binnenkort wordt het schilderij door Sotheby’s in Londen geveild. Hoe heet het?

8.             Deze Zwitserse architect, ontwerper en kunstenaar werd als Charles Edouard Jeanneret in 1887 in La Chaux-de-fonds geboren. Onder welke naam is hij bekend?

9.             In welk gebouw in Milaan bevindt zich het fresco Het laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci?

10.        In maart verwierf het Rijksmuseum in Amsterdam voor   € 11,9 miljoen het schilderij De burgemeester van Delft en zijn dochter. Wie schilderde het?

Antwoorden

 

Bonusvragen

 

 

Sociaal-maatschappelijk

 

       Logo’s van instellingen, organisaties of bedrijven die in Nederland actief zijn. Soms is de belettering verwijderd. Hun namen?

Antwoorden

 

Taal en Literatuur

 

       Met het Latijnse schrift zijn wij opgegroeid. Hieronder tien fragmenten van andere schriften, welke?

 

Antwoorden

 

Exact

 

       Tien schedels van zoogdieren. Niet op schaal! Min of meer van groot (1) met de klok mee naar klein (10). Welke dieren?

Antwoorden

 

Aardrijkskunde

 

       Na de continenten zijn dit de tien grootste eilanden ter wereld. De posities op onderstaand afbeelding zijn niet geheel toevallig.

       De namen van deze eilanden graag.

Antwoorden

 

Kunst

 

       Beroemde stoelen van beroemde ontwerpers. De namen van de ontwerpers?

Antwoorden