SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

 1. Op 22 april 1822 opende Anton Sinkel op de Amsterdamse Nieuwendijk zijn winkel "met een nieuw assortiment evenredig aan de grootte van het lokaal". De winkel van Sinkel zal om zijn ruime sortering een begrip worden, het eerste warenhuis. Bovendien introduceert Sinkel nieuwe gebruiken in de detailhandel, zoals de vaste prijs en de uitverkoop. Die naam "uitverkoop" bestond toen echter nog niet. Hoe noemde Sinkel het verschijnsel?

 2. Hoe heet de leefgemeenschap van aanhangers van Indiase religies?

 3. In welk bijbelboek wordt gerept van de Apocalyps? Ik wil er nog bij vermelden dat dit tevens het láátste bijbelboek is.

 4. Hoeveel gemeenten telde Nederland op 1 januari 2000?

 5. De uitspraak van een kantongerecht en een rechtbank heet vonnis. Maar hoe heet nu een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad?

 6. Hoeveel kerncentrales waren er in juli 2000 nog in bedrijf in Duitsland (plus of min 1)?

 7. Hoe noemen de rooms-katholieken Golgotha? Het is Aramees voor Schedelplaats, de heuvel die zo genoemd werd vanwege zijn vorm.

 8. Hoeveel personen werden er in 1999 in Amsterdam slachtoffer van moord?

 9. Welke luchtvaartmaatschappij voert de slogan "We love to fly…and it shows"?

 10. Wat is de titel van de wereldkrant, die in wezen een samenraapsel is van de "Washington Post"en de "New York Times"?

 

TWINTIGSTE EEUW

 1. Wat is de naam van de Italiaanse premier die in 1978 door de Rode Brigade werd vermoord?

 2. Hoe heet de commandant van "Operation Desert Storm" (januari 1991)?

 3. Wat is de bijnaam van de Republikeinse Partij in de U.S.?

 4. In 1969 werd Sharon Tate, de vrouw van Roman Polanski, met vier vrienden door vier meisjes gruwelijk om het leven gebracht. Zij waren lid van een sekte. Door wie werd die geleid?

 5. Slechts in twee Indiase deelstaten zijn de moslims in de meerderheid. Tot 1947 waren zij onafhankelijk. Zij strijden al jaren voor autonomie. Welke?

 6. Wat is de naam van de raket die in de jaren 80 in West-Europa werd opgesteld om de S.U. af te schrikken, wat felle protesten van de vredesbeweging uitlokte? De raket dankt haar naam aan een Amerikaanse generaal.

 7. Er zitten in totaal 31 Nederlanders in het Europees Parlement. Wie is de lijsttrekker voor de VVD?.

 8. Wie zijn de drie laatste hoofdcommissarissen van politie van Amsterdam?

 9. Wie volgde Dubček op als partijleider in Tsjecho-Slowakije?

 10. Hoe heet de voormalige lijfwacht van Diana, die het ongeluk overleefde?

 

MUZIEK

 1. Welke popgroep zong het merendeel van de songs in de film "Saturday Night Fever", o.a. "Staying Alive"?

 2. Welke Nederlandse sopraan (1898-1989) was Neerlands geliefdste zangeres en vrijwel synoniem met de "Mattheus Passion", waarin zij meer dan 500 keer optrad?

 3. Wie componeerde het oratorium "The Messiah" in 1741?

 4. In 1982 had Yvonne Keeley samen met Scott Fitzgerald een hit met "If I had words". De muziek was toen al honderd jaar eerder in Londen voor het eerst ten gehore gebracht. Wie was de componist?

 5. Op welk muziekinstrument stemt een orkest af?

 6. Hij werd geboren in 1939 en in 1984 na een ruzie door zijn vader doodgeschoten. Door velen wordt hij beschouwd als de grootste soulzanger aller tijden. Zijn laatste lp, "Midnight Love", leverde de wereldhit "Sexual Healing"op. Wie was hij?

 7. Hoe heten de 13e-eeuwse gedichten die in 1937 door Orff op muziek zijn gezet?

 8. Welke Nederlandse dirigent en componist is in Nederland het bekendst door zijn Bach-uitvoeringen?

 9. Bekende gitaarmerken zijn Gibson en Rickenbacker; maar het bekendste merk is misschien wel dat, waaruit de beste gitarist aller tijden, Jimi Hendrickx, zulke hemelse klanken vermocht te toveren. Welk?

 10. Deze Amerikaanse componist en bandleider (1854-1932) componeerde vele marsen,o.a. "Stars and Stripes Forever" en "Washington Post". De meeste bekendheid heeft hij echter gekregen door zijn "Hail to the chief", dat iedere keer als een Amerikaanse president van de vliegtuigtrap afdaalt ten gehore wordt gebracht. Wie is hij?

 

ONTSPANNING EN VERMAAK

 1. Hoe heet de zoete Hongaarse likeurwijn?

 2. Rudy Carell flopte in 1960 in Londen volledig met "Wat een geluk" (2 punten en voorlaatste plaats). Teddy Scholten deed het een jaar eerder veel beter. Zij won. Met welk liedje?

 3. Hoe heet het draadkolfje om de kurk van een fles champagne (of een andere schuimwijn)?

 4. In 1928 verscheen de eerste animatiefilm met geluid. Welke?

 5. Welke Nederlandse modeontwerper (geboren in 1928) was tot 1975 werkzaam als couturier en ontwierp daarna vooral in opdracht? Zo heeft hij o.a. de bedrijfskleding voor Martinair ontworpen.

 6. Hoe heet het door de Poolse schoonvader van Lodewijk XIV in Frankrijk geïntroduceerde gebakje met rum of vruchtensap?

 7. Hoe heet het Japanse bordspel dat gespeeld wordt met zwarte en witte schijven op een bord dat door negentien horizontale en negentien verticale lijnen in vakken verdeeld is?

 8. Het is een overjas of japon met mouwen die niet op de gewone manier zijn aangezet, maar één geheel vormen met de rest van het kledingstuk. Het woord dankt zijn naam aan de baron die bij Waterloo zijn rechterarm verloor en daarom een aangepast tuniek droeg. Welk eponiem zoeken wij?

 9. Er zijn in de wereld even meer dan honderd vaklui die uit vele ingrediënten nieuwe parfums samenstellen. In het centrum van de parfumindustrie, in Grasse, werkt het leeuwendeel. Hoe noemen ze daar de parfumcomponisten?

 10. Hoe noemt de banketbakker de plakken chocolade die hij gebruikt voor het maken van bonbons en garneerwerk?

 

SPORT

 1. Wie won in juli 2000 op de oudste en beroemdste golfbaan ter wereld, St. Andrews, het Millennium Open Championship?

 2. Wat is de afstand van een marathon?

 3. Hoe heet het als bij rugby de bal achter de doellijn aan de grond gebracht wordt (= 4 punten)?

 4. Welke uitspraak van Ernst Happel is legendarisch geworden?

 5. Wie scoorden in de finale van de Europacup 1971 (Ajax-Panathinakos) de enige doelpunten voor Ajax?

 6. Wie was de eeuwige tweede bij de Formule-I (Grand Prix) na Fangio?

 7. In welk jaar werd, in het Olympisch Stadium, de eerste interlandwedstrijd gespeeld waaraan Nederlandse beroepsvoetballers mochten meedoen?

 8. Hoe heet het als je een hole in twee slagen minder speelt dan het daarvoor vastgestelde aantal (2 onder par)?

 9. Hij was zijn voetballeven lang het middelpunt van conflicten. Zelfs zijn medespelers gruwden vaak van deze eigenzinnige Zeeuw, die afwisselend als egoïst, dandy, domoor en geldwolf werd getypeerd. Zijn capaciteiten onder de lat werden echter door niemand betwist. Hij speelde bij de Sittardse Boys, en werd in 1949 door een blessure van Kraak in het Nederlandse elftal opgesteld. Op 14 maart 1956 schitterde hij in de met 2-1 door Nederland gewonnen interland tegen West-Duitsland in Düsseldorf. Over welke doelverdediger gaat het hier?

 10. Rusedski heeft het wereldrecord met zijn knallende service. Welke snelheid kan hij de bal geven?

 

AARDRIJKSKUNDE

 1. Welke stad was van 1790 tot 1800 de hoofdstad van de U.S.?

 2. Hoe heet het noordelijke schiereiland van Sri Lanka en de gelijknamige hoofdstad dat door de Tamil Tijgers gecontroleerd wordt?

 3. Hoe noemen de huidige bewoners van Paaseiland – en iedereen die politiek correct wil zijn – hun eilandenrijk?

 4. Welke gemeente in Nederland staat bekend als het "Friese Haagje"?

 5. Wat is het motto van de U.S.?

 6. In welke industriestad in Pennsylvania ontstond in 1870 een enorme staalindustrie?

 7. Hoe noemen de Russen het land waarvan de hoofdstad Minsk is?.

 8. Welke zes landen vormen de grens met Libië?

 9. Hoe noemt men in Groningen en Friesland het buitendijks gelegen aangeslibde land dat bij gewone vloed niet meer onderloopt? In andere streken geeft men er weer andere namen aan, zoals: kardoes, gors, groes of schor.

 10. Hoe heet het hooggelegen bouwland in Indonesië dat anders dan de sawa, niet bevloeid en geterrasseerd is?

 

GESCHIEDENIS

 1. In 1628 maakt Piet Heyn een Spaanse "Zilvervloot" buit. Hoe heet de baai bij Cuba waar de slag plaatsvond?

 2. Hoe heet de watersnoodramp die in 1570 grote delen van Zeeland, Holland en Friesland trof en naar schatting 2500 slachtoffers telde?

 3. Wat is de naam van de demarcatielijn die van 1763 tot 1767 noord en zuid, de vrije staten en de slavenstaten, tussen Pennsylvania en Maryland scheidde?

 4. In 1555 kwam er een eind aan de godsdienststrijd in het Duitse Rijk. Volgens het principe "cuius regio, eius religio" (wiens gebied, wiens religie) moest de bevolking zich richten naar de religie van haar overheid. Wáár werd de overeenkomst getekend? Ofwel: hoe is deze godsdienstvrede bekend geworden?

 5. De schoonvader van Toetanchamon, de Egyptische farao Achnaton, leefde in de 14e eeuw voor Christus. Zijn gemalin was de enige Egyptische koningin die geregeld in het publiek verscheen. Haar buste wordt in het staatsmuseum in Berlijn bewaard en is wereldvermaard. Wat is haar naam?

 6. Wat is de naam van de oekaze die Karel V in 1549 uitvaardigt en waarin hij bepaalt dat zijn bezittingen in de Nederlanden voortaan een en ondeelbaar zijn?

 7. De jansenisten – die in Nederland de oud-katholieke kerk stichtten – hadden hun centrum in een voormalig cisterciënzerinnenklooster bij Versailles. Welk?

 8. Willem III was een autocratische, lompe man die zijn ministers openlijk uitkafferde. Hij legde ook een onbegrensde afkeer van het regeren aan de dag. De eerste minister ergerde zich zó aan de koning dat hij hem schreef dat mondeling onderhoud met hem grote moeilijkheden opleverde. Wie was deze man die premier was van 1849 tot 1853, van 1862 tot 1866 en nog eens van 1871 tot 1872?

 9. Graaf Berlaymont sprak in 1566 de beroemde woorden "ce ne sont que des gueux". De geuzen namen die naam over als erenaam, maar zo bedoelde de graaf het niet. Wat is de eigenlijke betekenis van "geus"?

 10. In Nederland werd in 1817 een prijsvraag uitgeschreven voor een volkslied. Tollens wint en krijgt de prijs van 500 gulden. Het lied, waarbij Wilms de muziek schrijft, zal tot 1932, als het Wilhelmus het officiële volkslied wordt, de nationale hymne blijven. De naam van dit volkslied graag.

 

TAAL EN LETTERKUNDE

 1. Voordat Betje Wolf met Aagje Deken ging samenwonen, was zij getrouwd met een dominee. Zijn naam graag.

 2. In de zomer van 1999 ondertekende premier Lionel Jospin, na jarenlang touwtrekken in de Franse Assembléé, het Europees Handvest van de Regionale Minderheidstalen. Deze handtekening verleende de zeven bestaande streektalen – waaronder het Baskisch en het Bretons – in Frankrijk officieel bestaansrecht. Ook de in de Languedoc gesproken taal hoorde erbij. Hoe heet deze ook wel langue d’oc genoemde taal?

 3. Hoe noemt men het schuddend zuiveren van gedorst graan, waarbij het lichtere kaf en kleine strootjes weggeblazen worden?

 4. Wat is de letterlijke betekenis van het woord "luit"?

 5. In 1831 schreef Victor Hugo zijn beroemde roman "Notre Dame de Paris", waarin Quasimodo de hoofdpersoon is. Waaraan dankt hij die merkwaardige naam?

 6. Paul van Ostaijen gebruikte de typografie om de zeggingskracht van zijn gedichten te vergroten – en is daarmee uniek in het Nederlandse taalgebied. In "Bezette Stad", misschien wel zijn hoogtepunt, wordt alles wat in de bezette stad te horen, te zien, te zeggen en te schelden is door de woorden gezegd, maar óók getekend, gespeeld en gedanst. Over welke stad gaat het gedicht?

 7. Op wie is de uitspraak van Gerard Reve (gedaan in 1966) "een gemotoriseerde relletjes-voyeur" van toepassing? De persoon in kwestie placht vanuit zijn Triumph-sportwagen de provorellen te volgen.

 8. Met welke woorden maakt Mephisto zich in Goethes Faust bij zijn eerste optreden bekend?

 9. In 1886 verscheen "The strange case of Dr. Jekyll en mr. Hyde". Wie was de auteur?

 10. Welke Nederlandse dichter die leefde van 1894 tot 1953 debuteerde in 1916 met de bundel "De Wandelaar", waarin het voor iedereen invoelbare verlangen naar de kinderlijke onbevangenheid centraal staat?

 

EXACT

 1. Hoe snel kan een duif vliegen (marge van 10%)?

 2. Welke tot de marterachtigen behorende zoolganger is met zijn lengte van zo’n 70 cm en gewicht tot 20 kg het grootste in het wild levende roofdier van Nederland?

 3. Wat is de temperatuur van het water op de bodem van de Marianentrog?

 4. Plankton is de verzamelnaam voor alle zwevende organismen in de zee. Wat is de term voor alle andere organismen in de zee die zichzélf voortbewegen?

 5. De vis – waarvan de naam gevraagd wordt – werd verondersteld al in het Krijt uitgestorven te zijn, maar 50 jaar geleden vrolijk zwemmend in de Straat van Mozambique gevonden. Hij wordt beschouwd als de voorloper van de huidige amfibieën, omdat hij in plaats van vinnen een soort korte pootjes bezit om mee op de zeebodem te steunen.

 6. Het karton waarin onze melk, frisdrank e.d. verpakt zit, is voorzien van een ondoordringbare laag waterdichte thermoplastische kunststof. Hetzelfde materiaal wordt ook gebruikt om koperdraad te isoleren. Welk?

 7. Hoe heet het buikschild van schildpadden? Het is tevens de naam voor de beschuttende leren borstlap van schermers.

 8. Hoe noemt de dokter het opspringen van het onderbeen bij het bekloppen van de pees onder de knieschijf?

 9. Hoe wordt de wilde hamster, die met het uitsterven wordt bedreigd, in Zuid-Limburg genoemd?

 10. Welke van de planeten werd als laatste – in 1930 – ontdekt

KUNST

 1. Wie speelt de rol van Wilhelmina in de gelijknamige film die in februari 2001 in première gaat?

 2. Dit beeldhouwwerk is het meest kolossale – het weegt meer dan 20 ton – en tevens het láátste van zijn hand. Het werd in 1985, het jaar van zijn dood, gegoten. De naam van de beeldhouwer graag.

 3. In 1996 werd de Erasmusbrug geopend. Vanwege haar sierlijke vorm kreeg zij al snel een bijnaam: "de Zwaan". Welke architect tekende voor dit beeldmerk van Rotterdam?

 4. Hoe heet in de christelijke kunst het amandelvormige aureool dat de afgebeelde persoon (uitsluitend Christus of Maria) volledig omlijst, in tegenstelling tot de nimbus, die slechts rond of achter het hoofd van Christus en de heiligen geschilderd is?

 5. Welke Latijnse afkorting met de betekenis "heeft gemaakt", werd, vooral in de 17e eeuw, vaak aan de signatuur van de kunstenaar toegevoegd?

 6. Dit gebouw wordt beschouwd als de eerste wolkenkrabber ter wereld. Het dateert van 1890-91 en is nog steeds te bewonderen in St. Louis, Missouri. Wie is de architect?

 7. De schilder, van wie de naam gevraagd wordt, leefde van 1859 tot 1891. Hij verdiepte zich al vroeg in wetenschappelijke kleurstudies en ontwikkelde een schilderwijze die later als divisionisme of pointillisme bekend zou worden. Zijn "Zondagnamiddag op het île de la Grande Jatte" is wel zijn meest vermaarde werk.

 8. Hoe heet de beeldhouwster die vooral bekendheid heeft gekregen door haar driehoekige onverzettelijke Wilhelmina-monumenten in Rotterdam en Den Haag?

 9. Door deze berg – de Mont Sainte-Victoire – was de schilder volkomen gefascineerd. Hij heeft er in zijn leven tal van versies van geschilderd. Deze afbeelding maakte hij in 1900, zes jaar voor zijn dood. De naam van deze kunstenaar graag. (Klik op de figuur voor een grotere versie.)

 10. Frans Haks was zeventien jaar directeur van het Gronings Museum, eerst van een ingeslapen provinciaal museum, sinds eind 1994 van het nieuwe Groninger Museum. Tegenstanders zagen kans de nieuwbouw te vertragen, omdat die het stadsgezicht zou aantasten, maar uiteindelijk kreeg de architect, Alessandro Mendini, het groene licht. Een schenking van 25 miljoen gulden, waaraan Groningen vijf miljoen toevoegde, maakte de bouw mogelijk. Van wie kwam de gulle gift?

© 1996-2005 Quizclub Galba / WVVW
Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de webmaster voor welk doel dan ook gebruikt worden.