VRAGEN

 

Geschiedenis voor 1900

 1. Wat werd er bij het Verdrag van Londen van 19 april 1839 geregeld?

 2. Van welk mediterraan eiland kwamen de Maltezerridders, toen nog Johannieterridders, voor dat zij zich in 1527 op Malta vestigden?

 3. Met het Rampjaar kwam er een einde aan de Gouden Eeuw, welk jaar was dit?

 4. Wie was de Romeinse keizer in het jaar 0, volgens onze huidige kalender?

 5. Zoals wij weten was de bijnaam van Floris de Vijfde 'Der Keerlen God', wat betekent dat eigenlijk?

 6. Op Eerste Paasdag 1722 werd het Paaseiland ontdekt door schepen van de WIC, onder wiens commando?

 7. Door welke overeenkomst kwam Gibraltar onder de Britse kroon?

 8. Niet alle droogmakerijen in Nederland werden een succes. Hoewel het lukte om deze polder in 1884 droog te malen was de kwaliteit van de grond minder dan verwacht en was vooral de instroom van kwelwater zo groot dat in 1886 de bemaling werd gestaakt. Het werd 's Neerlands eerste natuurreservaat. De naam?

 9. Wanneer komt er in Nederland een einde aan de IJzertijd?

 10. In 1785 richtte John Walter de Daily Universal Register op, Onder welke naam is deze krant sinds 1788 bekend?

 

Sociaal-maatschappelijk

 1. Op dit moment vinden er twee grote infrastructurele werken plaats aan de spoorwegen in Amsterdam, welke?

 2. Wat waren de concurrenten van de Joint Strike Fighter voor de opvolger van de F-16 in Nederland?

 3. Het vliegtuig waar de president van de Verenigde Staten van Amerika zich in verplaatst heet sinds november 1962 per definitie de 'Air Force One', hoe heet de presidentiŽle helikopter?

 4. In Nederland zit in auto's het stuur in het algemeen aan de linkerkant. In welk soort voertuigen zien we vaak een uitzondering op deze regel?

 5. Op 1 juni jongstleden is de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) opgeheven en vervangen door een nieuwe veiligheidsdienst voor binnen- en buitenland, naar welke naam luistert deze?

 6. In welke plaats in Nederland vinden we bijna de helft (13 van de 30) van alle tapijtfabrieken in ons land?

 7. Voor de Normandische kust vinden wij op een rots en slechts bij laag water bereikbaar een klooster, de bekende toeristische trekpleister Le Mont-Saint-Michel. Voor de Engelse zuidkust ter hoogte van Cornwall bevindt zich een vergelijkbaar fenomeen, naar welke naam luistert dit?

 8. Hoeveel verzen kent de Koran?

 9. Het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting zijn eruit. Hoe luidt de Godsnaam in de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 zal verschijnen?

 10. Voor welke organisatie was Volkert van der Graaf werkzaam, voor de moord op Pim Fortuijn?

 

Taal en Literatuur

 1. Hoe heet deze jeugdboekenschrijver, vooral bekend door zijn griezelverhalen voor kinderen? Ik noem hier slechts 'Dolfje Weerwolfje' en 'De Griezelbus'.

 2. Wie schreef het gedicht 'De Mus'? Ik citeer;
  "Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
  tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
  tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
  tjielp tjielp tjielp
  Tjielp
  etc."?

 3. Welke schrijver schreef een proefschrift over de marxistische literatuurkritiek in Rusland?

 4. Hoe luidt de ondertitel van de 'Max Havelaar'?

 5. Wie schreef: "Aan de lezer: Steel dit boek. De boekhandelaar verdient er 40% aan. Een boek is geen pak waspoeder. (Ö) Het boek krijgt zijn gebruikswaarde niet door het aantal kopers, maar door het aantal lezers. Lees dit boek."?

 6. Nog een gedicht, een sonnet deze keer. Van wie?
  "Mont Ventoux

  Dichten is fietsen op de Mont Ventoux
  waar Tommy Simpson toen is overleden.
  Onder zo tragische omstandigheden
  werd hier de wereldkampioen doodmoe.

  Op deze col zijn velen losgereden,
  eerste categorie, sindsdien tabu.
  Het ruikt naar dennegeur, Sunsilk Shampoo,
  die je wel nodig hebt, eenmaal beneden.

  Alles is onuitsprekelijk vermoeiend;
  de Mont Ventoux opfietsen wel heel erg,
  waarvoor ook geldt: bezint eer gij begint.

  Toch haal ik, ook al is de hitte schroeiend,
  de top van deze kaalgeslagen berg:
  ijdelheid en het najagen van wind."

 7. In april 1841 werd het allereerste detectiveverhaal gepubliceerd in Graham's Lady's And Gentleman's Magazine, de titel?

 8. Het afsluiten van een computer heet in het Engels 'shutdown'. Hoe heet het in het Duits?

 9. Onder welke drie namen heeft Gerard van het Reve zijn literaire werken gepubliceerd? Gaarne de volledige namen.

 10. Wie is de auteur van 'Rembrandt heeft nooit gevoetbald'?

 

Moderne Geschiedenis

 1. In welk jaar nam de Tweede Kamer de Deltawet aan?

 2. Hoe heette de gezagvoerder van de KLM-Boeing 747-216B (de PH-BUF, 'De Rijn') die betrokken was bij de grootste vliegramp ooit, die op 27 maart 1977 plaatshad op Tenerife?

 3. 11 september zal voorlopig onlosmakelijk verbonden blijven met de aanslag op het WTC in New York. De rol van de Amerikaanse inlichtingendiensten in het eventueel voorkomen van de terreurdaad is momenteel niet geheel onomstreden. 11 september was eerder verbonden met een andere gebeurtenis in de recente geschiedenis, waarbij de Amerikaanse inlichtingendiensten een zeer dubieuze rol hebben gespeeld, welke?

 4. Onder welke premier werden de wekelijkse persconferentie en het gesprek met de minister-president ingesteld?

 5. Wanneer werd Suriname onafhankelijk?

 6. In welke jaren vonden de Zesdaagse Oorlog en de Yom-Kippoeroorlog plaats?

 7. Op welke wijze gaven de Noren in de Tweede Wereldoorlog uiting van hun ongenoegen over de bezetting?

 8. Wanneer werd in Nederland de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) ingevoerd?

 9. Zweden was in 1967 het laatste land op het Europese vasteland dat overging van links- op rechtsrijdend wegverkeer. Wat waren de laatste twee landen die Zweden hierin voorgingen?

 10. Nederland kende slechts korte tijd een minister voor Wetenschapsbeleid (en Wetenschappelijk Onderwijs). Noem minstens drie bewindslieden die deze post vervulden.

 

Muziek

 1. Begin dit jaar vond er onder leiding van de wereldvermaarde cellist Yo-Yo Ma in het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam een serie concerten plaats met als inspiratiebron de culturele uitwisseling en wederzijdse beÔnvloeding tussen landen als Japan, MongoliŽ, China, Iran, Turkije en ItaliŽ. Onder welke naam was dit festival bekend?

 2. Welke componist, vooral bekend door zijn 'minimal music' schreef de opera "The Death of Klinghoffer"?

 3. Wat hebben de 'Lekkerkerker', de 'Hagenaar' en de 'Stolwijker' gemeen?

 4. Wie werd in het Italiaans als volgt omschreven; La divina, La prima donna assoluta, La voz de oro del siglo?

 5. Hij is momenteel Engelands populairste pianist en bandleider (van The Rhythm & Blues Orchestra), had eind jaren zeventig met zijn band Squeeze een hit met 'Cool for Cats' en is tegenwoordig vooral bekend als presentator van muziekprogramma's op de televisie, waaronder het fameuze 'Later withÖ'. Zijn naam?

 6. Welke Nederlandse pianist trad op op het inauguratiefeest van president Clinton?

 7. Deze Brit was de eerste klassieke vioolvirtuoos met het uiterlijk en de uitstraling van een popmuzikant. Hij studeerde oorspronkelijk aan de Sir Yehudi Menuhin School in Engeland en vervolgens aan de wereldberoemde Juilliard School of Music in New York. Zijn uitvoering van de 'Vier Jaargetijden' van Vivaldi is een van de meest verkochte klassieke-muziekopnamen ter wereld. Zijn naam?

 8. Uit welk lied zijn de volgende regels afkomstig?
  "Voor degene met de slapeloze nacht
  Voor degene die 't geluk niet kan beamen
  Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht
  Moet nu weten, we zijn allemaal samen

  Voor degene met z'n mateloze trots
  In z'n risicoloze hoge toren
  Op z'n risicoloze hoge rots
  Moet nu weten, zo zijn we niet geboren"

 9. Het gebeurt niet vaak dat een Vlaming de eerste plaats haalt in de Nederlandse 'Top Veertig', en al helemaal niet met een nummer in dialect. Toch lukt het deze Belg met 'De Wilde Boerendochtere' in 1974. Zijn naam?

 10. Deze Nederlandse organist leefde van 1562 tot 1621, hij wordt beschouwd als 's lands belangrijkste toondichter. Van zijn klavierwerken is niets uit de eerste hand bewaard gebleven, waarschijnlijk doordat er na de reformatie geen orgelspel meer tijdens de godsdienstoefening ten gehore mocht worden gebracht. Van zijn vocale muziek zijn de manuscripten wel bewaard gebleven. Wie was deze componist uit de Renaissance?

 

Exact

 1. Wat is platygśanisme?

 2. Hoe heet de nieuwste generatie straalmotoren, ze worden sinds vorig jaar getest, die hypersonische voortstuwing (tot achtkeer de snelheid van het geluid) mogelijk maken?

 3. Wat is de wetenschappelijke naam van de tegenhanger van het noorderlicht, het zuiderlicht?

 4. Welke kleuren heeft de geelbruine lipvis (Thalassoma lutescens)?

 5. Waarvan wordt manillatouw gemaakt?

 6. Bij de mens, en de gewervelde dieren in het algemeen is hemoglobine verantwoordelijk voor het zuurstoftransport, Welk molecuul verzorgt het zuurstoftransport bij de geleedpotigen en sommige insecten en weekdieren?

 7. Wie wordt in Nederland beschouwd als de uitvinder van het slingeruurwerk?

 8. Uit welk jaar dateert het basisontwerp van de fiets, het is hetzelfde jaar als waarin Dunlop de luchtband uitvond? Marge twee jaar beide kanten op.

 9. Welke Amerikaanse meteoroloog wordt algemeen beschouwd als de vader van de 'chaostheorie' bekend door zijn uitspraak, vrij vertaald: "Kan de vleugelslag van een vlinder in BraziliŽ een orkaan in Texas teweegbrengen?"?

 10. Wat verstaat men in de erfelijkheidsleer onder het fenotype?

 

Aardrijkskunde

 1. De Mount Everest en de K2 zijn de hoogste bergen ter wereld, wat is de op twee na hoogste?

 2. Het Zuid-Afrikaanse parlement vinden we in Kaapstad. Waar zetelt de Zuid-Afrikaanse regering?

 3. Hoe heet de spoortunnel onder de Nieuwe Maas te Rotterdam?

 4. Aan welke rivieren liggen Bern en Luxemburg respectievelijk?

 5. Er zijn in Nederland twee plaatsen die naar de naam Vianen luisteren, de ene ligt in Noord-Brabant, in welke provincie vinden we de andere?

 6. Op ťťn uitzondering na zijn de Europese hoofdsteden aan het water gelegen. Van welk Europees land ligt de hoofdstad niet aan het water?

 7. Waar vinden we de regio Sandzak?

 8. In welk huidig land vinden wij het grootste deel van BessarabiŽ?

 9. Hoe heet de door instorting gevormde trechtervormige krater die overblijft na een vulkaanuitbarsting?

 10. Wat is de voormalige, Nederlandse, naam van Georgetown, de hoofdstad van Guyana?

 

Sport

 1. Wat is de officiŽle naam van het 'San Siro' stadion in Milaan?

 2. Wat is de kortste tijdspanne die een zeilboot tot nu toe heeft nodig gehad om de wereld rond te zeilen, daarmee houder van de zogenaamde 'Jules Verne Trophy'? (Marge Ī 5%)

 3. Welke bijnaam verwierf de stad Groningen zich dit jaar naar aanleiding van de start van de Ronde van ItaliŽ aldaar?

 4. In het voetbal is 14 een beroemd rugnummer. Wie speelden er in het seizoen 2001/02 met dat nummer bij de AFC Ajax, De Philips SV en Feyenoord respectievelijk?

 5. Een van Nederlands bekendste judoclubs is de Kenamju, wat betekend deze naam?

 6. Wat verbindt de profvoetballers Patrick Zwaanswijk, Dennis Gerritsen en Jermaine Holwijn?

 7. De Giro van dit jaar was nog nauwelijks halverwege of de vier grootste favorieten voor de eindzege waren al niet meer van de partij. Michele Bartoli verdween na een valpartij. De drie anderen werden door de organisatie uit de koers gezet na betrapt te zijn op gebruik van doping, drugs of geweld, hun namen?

 8. Aan wie kunnen de volgende uitspraken worden toegeschreven: "Een parel voor het voetbal is nog geen goede trainer." en "Een goed paard is nog geen goede ruiter."?

 9. Wie is de huidige wereldrecordhouder hoogspringen bij de mannen, zowel indoor als outdoor? Hij heeft overigens zijn carriŤre beŽindigd om aan een levenslange schorsing wegens dopinggebruik te ontkomen.

 10. Welke zijn de vijftien loopafstanden voor mannen op de Olympische Spelen?

 

Ontspanning en Vermaak

 1. Hoe heten de houten Russische poppetjes van oplopende grootte die in elkaar passen?

 2. De Noordzeegarnaal (Crangon crangon), door velen als een delicatesse beschouwd, wordt in Nederland de Hollandse garnaal genoemd, hoe heet hij in Vlaanderen?

 3. Wie speelt de rol van Hercule Poirot in de televisieverfilmingen door LWT (London Weekend Television) van de boeken van Agatha Christie?

 4. Een van de moeilijkste televisiequizzen is ongetwijfeld 'University Challenge'. Dit jaar wordt het veertigjarig televisiejubileum (met een onderbreking van zeven jaar) gevierd. Tegenwoordig wordt het programma voor de BBC door Jeremy Paxman gepresenteerd. Wie was zijn voorganger, toen het programma nog door ITV werd vertoond?

 5. Al meer dan vijfentwintig jaar is 'Sesamstraat' op de Nederlandse televisie te bewonderen. Vaste waarden zijn de poppen Pino, Tommie en Ieniemienie. Noem minstens vijf van de, huidige, menselijke bewoners. Voornamen volstaan.

 6. De situation comedy, of kortweg sitcom, is al decenniŽn lang een van de populairste categorieŽn televisieprogramma's. Ook 'Bottom' van Adrian Edmonson en Rick Mayall valt onder deze noemer. Welk label geven de makers er zelf aan?

 7. Hoe heet de tekenaar van onder andere de dagstrips 'Sigmund' in de Volkskrant en, samen met Hanco Kolk, 'S1NGLE' in Het Parool?

 8. Welke twee cabaretiers verlenen hun medewerking aan het televisieprogramma 'Studio Spaan' alwaar zij onnavolgbare imitaties neerzetten van Nederlandse sporters uit heden en verleden?

 9. In welk jaar werd het 'Simplisties Verbond' opgericht?

 10. Hoe heet het detectiveduo Jansen en Janssen uit de Kuifjestrips in de oorspronkelijke, Franstalige, versie?

 

Kunst

 1. Hoe heette het eind jaren zestig en begin jaren zeventig zeer populaire televisieprogramma van kunstkenner Pierre Jansen?

 2. Wie is de architect van het in neogotische stijl herbouwde Kasteel 'De Haar' in Haarzuilens?

 3. Wie is de regisseur van de films 'Pulp Fiction' en 'Reservoir Dogs'?

 4. Wie was de eerste Nederlandse industriŽle ontwerper? Bekend van zijn stalen buismeubelen en lampen die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw modern waren, en nog steeds modern aandoen. Tegenwoordig maakt de naar hem vernoemde fabriek kantoormeubelen.

 5. Hij staat bekend als de hoffotograaf van NRC Handelsblad en won vele malen de 'Zilveren Camera' en was tevens winnaar in verschillende categorieŽn van de 'World Press Photo'. Zijn voornaamste onderwerpen zijn de politiek en reisverslagen. Wie is deze fotojournalist?

 6. Zeven jonge Britse kunstenaars stichtten in 1848 een broederschap ter verwezenlijking van hun gemeenschappelijke idealen. De bekendste oprichters waren de schilders Rossetti, Hunt en Millais. De leden van de groep zetten zich af tegen het Victoriaanse maniŽrisme en vonden hun inspiratie in de middeleeuwse en vroege renaissancekunst van creatieve eenvoud, onschuld en ernst, alsook in aandacht voor de natuur, die zij ook in hun eigen werk trachtten na te streven. Wat is de naam van deze broederschap?

 7. In december 2002 krijgt M. C. Escher zijn eigen museum. Waar?

 8. Het belangrijkste kenmerk van deze kunstvorm is de beweging, zij het door een mechaniek, door wind of water of door de toeschouwer in gang gezet. Initiator van deze kunststroming is Alexander Calder, rond 1920. Hoe heet deze kunstuiting?

 9. Momenteel trekt Orkater met de voorstelling 'The Prefab Four' door het land. Wie worden er bedoeld met 'The Prefab Four '?

 10. Welke Nederlandse architect is verantwoordelijk voor twee onlangs gepubliceerde ontwerpen voor een nieuwe Europese vlag? Het ene heeft nog het meeste weg van een gekleurde barcode, de andere van een verwrongen versie van de huidige vlag.

© 1996-2005 Quizclub Galba / WVVW
Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de webmaster voor welk doel dan ook gebruikt worden.