Inleiding

 


Waarde Galbanen,

Deze jubileumeditie van de Wimveermanronde, de tiende alweer, bestaat zoals te doen gebruikelijk uit tien rondes verdeeld over dezelfde reglementair vastgestelde categorieën als voor de reguliere quizbijeenkom- sten.
Zij bestaan echter voor deze speciale gelegenheid uit dertien vragen elk – het is immers tevens de openings- ronde van het 13
e seizoen van Quizclub Galba – en wat voor vragen!

Iedere categorie begint met twee traditionele open vragen, elk bij het juiste antwoord goed voor één punt.
Dan volgt een meervoudige vraag, die uit tien subvragen over hetzelfde onderwerp bestaat. Drie punten als alle subvragen goed beantwoord worden, twee punten als er 8 of 9 goed zijn en toch nog één punt als er vijf of meer juist zijn ingevuld.
Om af te sluiten met tien plaatjesvragen die elk een ½ punt op kunnen leveren.

Alle categorieën hebben ieder slechts één aandachtsveld per categorie. Hieronder volgt een opsomming welke dat zijn. Wellicht wilt u uw joker anders inzetten dan u gewoon bent.
 

Twintigste eeuw Tweede Wereldoorlog
Aardrijkskunde Staatkundige indeling van Nederland
Exact Voedingsgewassen
Geschiedenis Europese en Nederlandse staatsvorming
Kunst Exposeren
Muziek 50 jaar nederpop
Ontspanning & vermaak Van Kooten (veel) en De Bie (een beetje)
Sociaal-maatschappelijk Herkenningstekens van motorvoertuigen
Sport Olympische Spelen
Taal en literatuur
Uitgeverij, promotie van de literatuur

(Klik op de verschillende categorieën om naar de vragen te gaan.)

Veel succes, en plezier!