Startpagina


Vragen


Uitgangspunten van Quizclub Galba 


Naam

De quizclub heet Galba en is genoemd naar een van de grensrechters (Dr. Karol Galba) tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal 1966 in Engeland.

Oprichtingsdatum
De club is opgericht op 18 maart 1996 in Koudekerk aan den Rijn.

Aantal leden
De club telde op 1maart 2005 negen leden.

Aard leden
Mensen die beschikken over een brede belangstelling, een meer dan gemiddelde algemene ontwikkeling én een passie voor competitie.

Frequentie bijeenkomsten
In beginsel eens per maand (op maandagavond).

Duur bijeenkomsten
Van 20.00 uur tot 23.30 uur.

Opzet bijeenkomsten
Bij toerbeurt treden de leden op als spelleider. De spelleider bereidt de vragen voor. Iedere spelavond worden honderd vragen gesteld, gelijkelijk verdeeld over onderstaande categorieën:
1. Literatuur en taal
2. Kunst
(beeldende kunst, toneel, film, dans, bouwkunst, vormgeving, fotografie)
3. Sport
4. Aardrijkskunde
5. Geschiedenis tot 1900
(inclusief bijbelkennis en mythologie)
6. Exact
(flora en fauna, techniek, wiskunde, fysica, chemie, levenswetenschappen, astronomie, telematica)
7. Muziek
8. Deze eeuw
9. Ontspanning en vermaak
(televisie, amusement, kleinkunst, mode, strips, media, gastronomie, spellen, volkscultuur)
10. Sociaal-maatschappelijk
(wet en recht, filosofie, economie, psychologie, sociologie, religie).

Voor de start van een categorie maakt iedere speler kenbaar of hij of zij een joker wenst in te zetten. Iedere speler kan per spelavond één joker inzetten. De punten vergaard in de ronde waar de joker is ingezet worden verdubbeld.
De spelleider leest vervolgens de vragen voor, de overige spelers trachten de antwoorden op papier te zetten. Zij onthouden zich daarbij van uitspraken die de medespelers op het goede of verkeerde spoor kunnen zetten.

Na het voorlezen van alle vragen (en enkele minuten extra denktijd) neemt de spelleider de antwoorden door, waarbij de spelers elkaars werk nakijken. Een goed beantwoorde vraag levert een punt op; een goed antwoord in de jokercategorie twee punten. De speler met de meeste punten is winnaar van de avond. Voorts wordt een totaalklassement bijgehouden, zodat ook vastgesteld kan worden wie zich speler van het jaar mag noemen. Dat is de speler die de hoogste gemiddelde score heeft behaald en die minstens zestig procent van de spelavonden van dat jaar heeft bijgewoond. De speler van het jaar ontvangt een wisselbokaal.

Aan vragen worden de volgende criteria gesteld:
- geen "weggevertjes", maar evenmin absurd moeilijke vragen
- geen multiple choice
- geen ja/neevragen.

Indien een vraag - hetzij qua redactie hetzij inhoudelijk - volgens de meerderheid van de spelers discutabel blijkt te zijn, dan wordt deze door een reservevraag vervangen. De spelleider bereidt om die reden vijf reservevragen voor.

Een antwoord behoeft niet volledig juist te zijn gespeld. In twijfelgevallen beslist de spelleider. Indien naar een persoon wordt gevraagd, kan worden volstaan met het geven van de achternaam; als echter de voornaam wordt genoemd, moet deze correct zijn.

De spelleider draagt er zorg voor dat de door hem of haar gestelde vragen samen met de antwoorden na afloop beschikbaar zijn voor de overige clubleden.